Förteckning över utförandekrav
– En vägledning

Förteckningen över utförandekrav och de allmänna föreskrifterna har stor betydelse för den färdiga stålkonstruktionens bärförmåga, stadga och beständighet.

Syftet med denna vägledning är att hjälpa konstruktörer att ställa relevanta och väl avvägda krav med fokus på säkra och kostnads- effektiva stålkonstruktioner. För att underlätta för både konstruktören och stålentreprenören är vägledningen uppbyggd efter rubrikerna i SS-EN 1090-2.

I en bilaga ges ett exempel på allmänna föreskrifter för en invändig stomme till ett flerbostadshus i fem våningar med ett utvändigt väderskydd för cykelparkering.

Pris; 295kr exkl. moms
Köp boken här >>