Nytt ramavtal med OKQ8

Vi har i dagarna tecknat nytt avtal med OKQ8 som ger alla medlemmar riktigt höga rabatter på drivmedel. Du registrerar enkelt nya företagskort online eller flyttar över redan befintliga kort med bara ett klick.

Allt sker på vår förmånsportal för medlemsförmåner.

Aktuella rabatter
Diesel GoEasy: 80 öre / liter
Neste MY Förnybar Diesel (HVO100): 80 öre / liter
Bensin GoEasy: 40 öre / liter
Etanol/E85: 37 öre / liter
Fordonsgas: 25 öre / kg
Automattvätt: 10 %
Tvättkort på station ger var 6:e tvätt gratis (ca 17% rabatt)
Trafikprodukter 10 %
Smörjmedel: 10 % (butiksförpackad)

Ansök OKQ8 kundnummer online
Klicka här för att ansöka om nytt kundnummer.

Flytta över befintliga kort
Logga in på förmånsportalen för medlemmar för att komma till avtalet och klicka på länken för att skicka mail med begäran om överflytt.

Avtalet är upphandlat i samarbete med Inköpscentralen.