Medlemssidor

Dokumentmallar

Förhandlingsframställan

MEDLEMSFÖRMÅN

Denna mallskrivning finns att använda sig av vid förhandling pga uppkommen arbetsbrist.

Gratis nedladdning för medlemmar i MVR – Mekaniska Verkstädernas Riksförbund.
Logga in på din medlemssida >>

Förhandlingsprotokoll

MEDLEMSFÖRMÅN

Denna mall används för att protokollföra förhandlingar som företagits vid arbetsbrist.

Gratis nedladdning för medlemmar i MVR – Mekaniska Verkstädernas Riksförbund.
Logga in på din medlemssida >>