Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

En förutsättning för att kunna säkerställa en säker arbetsplats är att arbetsmiljöuppgifterna delegeras ut inom organisationen, så att personer med störst kännedom på plats får ansvar för vissa arbetsmiljöuppgifter.

Gratis nedladdning för medlemmar i MVR – Mekaniska Verkstädernas Riksförbund.

Läs mer och ladda ner mallen i PDF.

Förhandlingsframställan

Denna mallskrivning finns att använda sig av vid förhandling pga uppkommen arbetsbrist.

Gratis nedladdning för medlemmar i MVR – Mekaniska Verkstädernas Riksförbund.

Läs mer och ladda ner mallen i PDF.

Förhandlingsprotokoll

Denna mall kan användas för att protokollföra förhandlingar som företagits vid arbetsbrist.

Gratis nedladdning för medlemmar i MVR – Mekaniska Verkstädernas Riksförbund.

Läs mer och ladda ner mallen i PDF.

Riskbedömning av verksamheten

Denna rutin är en bra grund för riskbedömning av er verksamhet.

Gratis nedladdning för medlemmar i MVR – Mekaniska Verkstädernas Riksförbund.

Läs mer och ladda ner mallen i PDF.

Riskbedömning inkl handlingsplan

Denna mall är en bra grund för riskbedömning inkl handlingsplan för er verksamhet.

Gratis nedladdning för medlemmar i MVR – Mekaniska Verkstädernas Riksförbund.

Läs mer och ladda ner mallen i PDF.

Arbetsskade- & tillbudsrapportering

Mallen är i sig väldigt informativ och förklarar vad ett tillbud är och dess skillnad från arbetsskador.

Det viktiga med denna mall i likhet alla andra arbetsmiljörättsliga rutinerna är att förankra dess existens och betydelse inom hela verksamheten, så att alla känner till dem och framförallt efterlever dem.

Gratis nedladdning för medlemmar i MVR – Mekaniska Verkstädernas Riksförbund.

Läs mer och ladda ner mallen i PDF.