Många beställare kräver redan idag att deras leverantörer ska kunna leverera sina produkter med en medföljande miljövarudeklaration – EPD (Environmental Product Declaration). Regelverk på både europeisk och nationell nivå är på gång och redan idag ställer till exempel Trafikverket krav på EPD:er för stålkonstruktioner och Boverket är inte långt efter. Upphandlingsmyndigheten utreder även hur man i offentliga upphandlingar ska kunna sätta gränsvärden för ingående materials klimatpåverkan.

För att underlätta för våra medlemmar har MVR inlett ett samarbete med Norsk Stålförbund för att kunna tillgängliggöra det verktyg de har utvecklat speciellt för stålprodukter tillsammans med LCA.no. EPD-Generatorn har tidigare bara varit tillgänglig för Norsk Stålförbunds medlemmar men med vårt samarbete kan vi nu erbjuda den även till MVRs medlemmar.

Fördelar med EPD-Generatorn

  • Grunddata finns redan inlagt i verktyget som till exempel nationella data för energi, data från specifika stålverk, olika typer av transportmedel med mera.
  • Möjlighet finns att lägga in egna värden för din produktion
  • Du kan skapa hur många EPD:er du vill.
  • När du skapat ett par tre EPD:er kan du sedan göra projektspecifika EPD:er på 5-10 minuter.

Kostnaderna för att få tillgång till verktyget täcker drift, vidareutveckling och introduktionskurs. MVR & Norsk Stålförbund gör detta som en service utan vinstsyfte och för att långsiktigt stärka stålbyggnadsbranschens konkurrenskraft. En tillkommande kostnad kommer vara registrering av EPD:erna vilket måste göras av en EPD-operatör. En EPD-operatör kan mycket förenklat liknas vid ett anmält organ för 1090-certifiering.

Priser
Priser per 1 januari 2020 (alla priser i SEK exklusive moms)

Anslutningsavgift med fri tillgång till EPD-generatorn och introduktionskurs. SEK 30 000:-
Månadsavgift: SEK 3 000:- (upp till 5 användare per företag), vid behov av upp till 10 användare är månadsavgiften 4 000:-

Priserna kan indexregleras i enlighet med KPI och justeringar av priser vid valutakursförändringar kan förekomma.

Mer information om intoduktionskursen hittar du i denna PDF >>

Medlem i MVR? Logga in och se en inspelning från senaste kurstillfället under Information från Kansliet.

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund webbplats

Medlemssidorna