MVR | För den lokala verkstadsindustrin

FAQ – Vanliga Frågor Och Svar

Här hittar du snabba svar på vanliga frågor som ställts till Mekaniska Verkstäder Riksförbund – MVR och massvis med bra guider och hjälpmedel för ditt företag. För mer ingående rådgivning, logga in på din medlemssida.

Logga in på er medlemsida för att få tillgång till allt innehåll så som mallar, blanketter och avtal.

Är ni ännu inte medlemmar MVR så kan ni enkelt
läsa mer om fördelarna och ansöka om medlemskap >>

Vad behöver du ha hjälp med?

Sök i rutan eller bläddra klicka dig runt nedan.

Allmänna föreskrifter för stålentreprenader – hjälpmedel vid inköp2021-12-01T21:29:53+01:00

MVR har tagit fram en bok för inköpare av stålentreprenader. Boken kostar 250:- och säljs av Svensk Byggtjänst.

I boken ges en checklista som hjälper dig att komma ihåg det viktigaste i samband med att du skriver ditt förfrågningsunderlag och information som kan utgöra underlag för texter under olika AF-koder vid inköp av stålentreprenader som täcks av SS-EN 1090-1 och SS-EN 1090-2. Observera att rubrikerna i informationen är anpassad till AF-AMAs begrepp. Checklistorna finns för kostnadsfri nedladdning här och underlag för AF-texter för inköp av stålentreprenader finns för kostnadsfri nedladdning här.

Vad ska du tänka på när du köper stålentreprenader?2021-12-07T01:49:37+01:00

Under de senaste åren har ett antal nya lagar, föreskrifter och standarder införts som berör projektering, tillverkning, utförande och kontroll av stålentreprenader. Flera av förändringarna har betydelse vid upphandling och inköp av stålentreprenader.

Att följa gällande regelverk är en förutsättning för att kunna ta aktuellt byggnadsverk i bruk då det krävs slutbesked av byggnadsnämnden. Att det för bärverksdelar är extra viktigt med tanke på säkerheten för boende eller andra som vistas i en byggnad är förstås självklart.

Läs mer på sidan – Hjälpmedel för stålentreprenader >>

Vilken utförandeklass gäller?2021-12-07T01:51:21+01:00

Boverket har i PBL Kunskapsbanken gett ett förtydligande angående utförandeklass och kontroll av stålkonstruktioner.

Med hänvisning till att en högre utförandeklass för svetsar inte alltid ger högre brottsäkerhet anser Boverket att det kan finnas skäl att välja en lägre utförandeklass i vissa situationer. Det handlar förstås i huvudsak om ekonomi, det finns ingen anledning att kräva högre utförandeklass än den som är nödvändig för att uppnå samhällets krav på bärförmåga,stadga och beständighet.

I länken nedan ges mer information, bland annat en tabell för val av utförandeklass anpassad efter Boverkets förtydligande.

Läs mer på sidan – Välj rätt utförandeklass >>

Vad är SteelCalc Euro?2021-12-02T04:57:03+01:00

SteelCalc Euro är en lättanvänd programvara för mängdning, prissättning och kapoptimering.

Prova programmet kostnadsfritt i 14 dagar www.sytech.se

Medlemmar i MVR har bra rabatter, läs prislistan hos Sytech >>
Läs mer om övriga förmåner med ett medlemskap i MVR >>

Vad är Svenska 1090-gruppen?2021-12-02T04:59:32+01:00

MVR har tagit initiativ till Svenska 1090-gruppen med syfte att “Begränsa ojämlik konkurrens genom gemensamma tolkningar och ökad efterlevnad av regelverket”.
Vill du vara med? Kontakta MVR >>

Vad är auktorisationen för rostskyddsmålning?2021-12-02T05:00:45+01:00

För målare finns en auktorisation för rostskyddsmålning som ställer relevanta och tillräckliga krav för stålbyggnadskonstruktioner.

Vad är Approved Galvanizer?2021-12-02T05:01:17+01:00

För varmförzinkare har Nordic Galvanizer en certifiering som heter Approved Galvanizer som ställer relevanta och tillräckliga krav på varmförzinkare av stålbyggnadskonstruktioner.

Ska man certifiera sig som ytbehandlande företag?2021-12-02T05:02:38+01:00

Om det varmförzinkande företaget saluför egna bärverksdelar som täcks av SS-EN 1090-1, det vill säga står för inköp av stål, varmförzinkning (eller målning) och eventuella ytterligare delprocesser (t.ex. svetsning) fram till färdig byggprodukt måste de vara certifierade enligt SS-EN 1090-1 och CE-märka produkten. Då ytbehandlande företag nästan alltid är underleverantörer till en stålentreprenör och oftast saknar kompetens för att ta över ansvaret för föregående led i tillverkningsprocessen avråder till exempel Nordic Galvanizers och den europeiska varmförzinkningsorganisationen EGGA sina medlemmar från att certifiera sig enligt SS-EN 1090-1 för CE-märkning.

MVR och Nordic Galvanizer har tagit fram en gemensam skrivelse angående 1090-certifiering och varmförzinkare.

Kan man certifiera sig för CE-märkning som ytbehandlande företag (varmförzinkare och målare)?2021-12-02T05:03:27+01:00

Ja, det kan man. Men, då krävs att det ytbehandlande företagets FPC innefattar processer för att ta över hela ansvaret för produkten, det vill säga även föregående led. Det går inte att certifiera en FPC för CE-märkning som bara innehåller en delprocess utan styrning av ansvaret för hela produkten. En certifiering för CE-märkning enligt SS-EN 1090-1 måste ge förutsättningar att kunna CE-märka en produkt, det vill säga en bärverksdel i stål (eller aluminium) som täcks av SS-EN 1090-1.

Vad omfattas inte av SS-EN 1090-1?2021-12-02T05:04:15+01:00

När det gäller omfattningen av EN 1090-1 så faller ett stort ansvar på tillverkarna att veta vilka bärverksdelar som omfattas och alltså ska CE-märkas och vilka som inte omfattas.
Den tekniska kommittén inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN som ansvarar för EN 1090-1 (CEN-TC135) har därför på uppdrag av Europakommissionen tagit fram en teknisk rapport som förtydligar både vad som omfattas och vad som inte omfattas. Rapporten har sedan genomgått en röstningsprocecedur i de nationella speglingskommittéerna som finns i respektive EU-lands standardiseringsorganisationer och är nu godkänd för publicering. Viktigt att framhålla är att Europakommissionen i vissa fall inte håller med om allt som står i rapporten, där det bland annat ges listor både på vad som ingår och vad som inte ingår. Boverket ser inte heller denna tekniska rapport som ett juridiskt dokument. Men, det är det enda i nuläget som ger råd mer utförliga råd kring omfattningen av EN 1090-1 och vad som ska CE-märkas eller inte enligt nämnda standard.

Vad händer om icke CE-märkta produkter används?2021-12-02T05:05:02+01:00

Att försöka få till en CE-märkning i efterhand går inte. Det gör att slutbesked inte ska ges och en lång process tillsammans med byggnadsnämnden ska dras igång med långtgående provningar, både oförstörande och förstörande provning.

Den ekonomiska konsekvensen som kan drabba beställaren/byggherren är därför enorm. MVR och Svenska 1090-gruppen har tagit fram en liten bok, hjälpmedel för administrativa föreskrifter och checklistor, läs mer här. Observera att detta inte bara gäller stål, utan det finns ytterligare flera hundra harmoniserade standarder för byggprodukter som alltså också måste vara CE-märkta.

Läs mer här https://mvr.se/certifierade-foretag-en-1090-1/ och här https://mvr.se/2017/03/20/ar-det-ditt-bygge-som-inte-far-slutbesked-nasta-gang/

Vilka företag är certifierade enligt EN 1090?2021-12-14T01:04:00+01:00

För att få CE-märka bärverksdelar i stål för byggnadsverk krävs att företaget är certifierat enligt EN 1090-1.

För mer information och en sökbar karta med möjlighet att sortera efter utförandeklass klicka här.
Data är insamlat från de mest använda anmälda organen i Sverige. Vi ber er vara uppmärksamma på att kartan endast är vägledande. MVR föreslår att kopia på giltigt certifikat alltid begärs redan i anbudsskedet.

För mer information och hjälpmedel för inköp av stålentreprenader klicka här.

Vad kostar det att certifiera sig enligt EN 1090-1?2021-12-02T05:07:23+01:00

Det enkla svaret är att det beror på. Det går rykten om alltifrån tjugofem tusen till över en miljon. Det enda man kan säga är att båda är fel. Den lägre siffran är ungefär vad själva revisionen kostar och miljonbeloppet är för en större verksamhet (och tilltaget i överkant) där även kostnader för att uppfylla reglerna i EN 1090-2 är medräknat och det krävs ju oavsett om man är certifierad eller inte.
Kostnaden påverkas förstås också av hur mycket tid du själv har möjlighet att avvara från verksamheten. Värt att nämna är också att de allra flesta (till och med företaget som uppger kostnaden till över en miljon) är mycket nöjda och berättar att det faktiskt var bra att tvingas göra en ordentlig genomgång av företagets rutiner. De har ökat effektiviteten markant och har dessutom kunnat höja timdebiteringen ordentligt.

Kan man arbeta med byggsmide utan att vara certifierad för CE-märkning enligt EN 1090-1?2021-12-02T05:08:16+01:00

Utan certifiering enligt EN 1090-1 finns tre alternativ för den som fortfarande vill arbeta med byggsmide/stålbyggnad.

1. Ställ om produktionen till produkter som inte kräver CE-märkning, det vill säga enklare konstruktioner som staket, plank och busskurer till exempel. För dessa produkter är det också lägre kompetenskrav och utförandekrav i EN 1090-2. Se även Europakommissionens lista på vad som inte ingår. Här i svensk översättning av ProDevelopment. Observera att flera av produkterna på listan inte ingår för att de faller under en annan harmoniserad standard och alltså fortfarande ska CE-märkas, men enligt en annan standard än EN 1090-1.

2. Sluta med tillverkning och ägna dig bara åt montering. Kräver som nämnts ovan ändå WPS:er, svetsarlicenser enligt EN 9606, svetsansvarig med hög kompetens med mera.

3. Ett mindre realistiskt alternativ kan vara att fungera som underleverantör åt ett företag som är certifierat. Det företaget kommer då ta ansvaret för att du har rätt kompetens och uppfyller regelverket i övrigt.

Gäller olika regler för tillverkning i verkstad eller ute på byggarbetsplats?2021-12-02T05:08:56+01:00

Reglerna vid tillverkning i verkstad och på byggarbetsplatsen skiljer sig en del, där den största skillnaden är att produkter som tillverkas i verkstaden ska vara CE-märkta enligt EN 1090-1 till skillnad från arbete på byggarbetsplats. Det är dock ingen skillnad på utförandekraven, utan EN 1090-2 gäller fullt ut även vid arbete på byggarbetsplats

Detta innebär att oavsett om du tillverkar i verkstad eller monterar så ska kraven i EN 1090-2 vara uppfyllda. Det betyder att samma krav gäller på kvalificerade svetsprocedurer (WPS), kompetenskrav på svetsare (svetsarprövning enligt EN 9606-1) och svetsansvarig (kompetens motsvarande IWS-IWE beroende på utförandeklass) med mera.

Det enda som egentligen tillkommer vid tillverkning i verkstad är att det ska finnas ett system för tillverkningskontroll (FPC) som granskas och certifieras av ett anmält organ.

Vilka regler gäller för dimensionering och utförande av byggnader?2021-12-02T05:09:34+01:00

Vilka regler gäller för dimensionering och utförande av byggnader?

Samhällets krav ges i Plan och bygglagen (PBL) och Boverkets föreskrifter, EKS. I likhet med hela övriga Europa använder man sig av de så kallade Eurokoderna för dimensionering av bärverk i Sverige. Dimensioneringsmodellerna, i sin tur, utgår från att kraven i utförandestandarden EN 1090-2 uppfylls. Där ges krav på alltifrån kompetens, tillåtna ingående material, toleranser vid tillverkning och montage, hur alla delmoment ska utföras både vid tillverkning och montage samt kontroll och provning. Används fel material eller större toleranser, bristfälliga svetsprocedurer eller om åtdragning av ett förspänt skruvförband görs på ett felaktigt sätt uppfylls inte säkerhetskraven.

Det vill säga, de marginaler mot brott som samhället har beslutat om uppfylls inte. I värsta fall är felen så allvarliga att byggnadsverket rasar. Reglerna vid tillverkning i verkstad och på byggarbetsplatsen skiljer sig en del, där den största skillnaden är att produkter som tillverkas i verkstaden ska vara CE-märkta enligt EN 1090-1 till skillnad från arbete på byggarbetsplats. Det är dock ingen skillnad på utförandekraven, utan EN 1090-2 gäller fullt ut även vid arbete på byggarbetsplats.

Läs mer här https://mvr.se/en-1090-1/

Varför finns det regler om utförande och kontroll av bärverksdelar för byggnadsverk?2021-12-02T05:10:24+01:00

Det är förstås en säkerhetsfråga. Samhällets krav på sannolikhet för brott ges i Plan och bygglagen (PBL) och Boverkets föreskrifter, EKS. Partialkoefficienter har sedan anpassats till de beräkningsmodeller som ges i Eurokoderna för att uppnå rätt brottsannolikhet. Dimensioneringsmodellerna kräver förstås att utförandet sker med bestämd kvalitet och bestämda toleranser för att vara giltiga.

Läs mer här: https://mvr.se/en-1090-1/

Oavsett vad du behöver, så har vi experthjälp redo.

Som medlem hos MVR får du inte bara tillgång till ett nätverk med 200 mekaniska verkstäder och stålbyggare, utan också rådgivning av experter i branschen.

Att vara medlem i MVR är ett konkret sätt att stärka ditt företag och förbättra branschens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i Sverige.

Tillsammans driver vi utvecklingen framåt.

Bli medlem i MVR idag
Till toppen