Juridisk rådgivning2018-06-11T11:52:07+00:00

Sinf – Svensk Industriförening

I ditt medlemskap i MVR ingår fri telefonrådgivning med Sinfs jurister inom affärsjuridik, arbetsrätt och affärsutveckling

Affärsjuridik

Tvister

Att inte komma överens med en kund eller en leverantör kan vara både dyrt, långdraget och jobbigt. Vi hjälper dig att reda ut juridiken och föreslå lösningar som inte kräver domstol.

Immaterialrätt och Varumärkesskydd

Väldigt ofta har du rättigheter att skydda, men som idag är oreglerade. Det innebär onödiga intäktstapp och risk för att andra stjäl din idé. Med vår rådgivning kan du få betalt för både produkt, kompetens och inarbetade koncept.

Samarbets- kompanjon- och delägaravtal

Att vara överens i framgång och dela vinst är ofta lätt. I motgång och med förluster blir vänskapen ofta strid. Låt oss se över dina avtal från början så kan många problem undvikas.

Serviceavtal Licenser och Royalties

Fler och fler affärer bygger på mer än bara en produktleverans. Genom att teckna löpande avtal kan du få starkare och längre kundrelationer som båda parter tjänar på.

Leveransavtal

Tycker du att kundens villkor är tuffa? Vi hjälper dig att få balans i leveransvillkoren så att de känns rimliga. Det kan till exempel handla om betalningsvillkor, förseningar och förskjutna beställningar.

Spara tid och pengar genom att vara proaktiv. Ta alltid en kontakt med oss innan du agerar om du är osäker på vad som gäller.

För medlemmar finns olika standardavtal tillgängliga. Läs mer här 

Saknar du inloggningsuppgifter till Sinfs medlemssidor kontakta Jenny Persson, jenny.persson@sinf.se

Arbetsrätt

Arbetsrätt handlar om förhållandet arbetsgivare och arbetstagare. Som medlem i MVR får du hjälp av Sinf i att bli en bra arbetsgivare. Det sparar tid och pengar samt minimerar risken för att du ska få onödiga konflikter på företaget.

Anställningar, uppsägningar och omorganisationer

Du får råd och biträde i frågor som handlar om din personal, anställning, uppsägning, löneförhandlingar, varsel, turordningsregler med mera.

Förhandlingar och tolkningar

Vid tvister eller andra tillfällen där det krävs förhandling står vi på din sida.

Blanketter

Många problem skulle aldrig ha behövt uppstå. Använd Sinfs blankettmallar så slipper du problem på grund av formella fel. Du laddar ner blanketterna från vår hemsida så ofta du behöver, det ingår i medlemskapet. Läs mer här 

Spara tid och pengar genom att vara proaktiv. Ta alltid en kontakt med oss innan du agerar om du är osäker på vad som gäller.

Saknar du inloggningsuppgifter till Sinfs medlemssidor kontakta Jenny Persson, jenny.persson@sinf.se

Affärs- och företagsutveckling

Att se sina egna unika styrkor och fördelar är ofta svårt. Att bryta branschmönster och skapa nya affärsmodeller kan vara ännu svårare. Därför hjälper vi dig gärna vidare som bollplank eller med konkreta konsultuppdrag.

Kund- och lönsamhetsanalyser

Vilka kunder har du och hur lönsamma är de? Det som man kan tycka är en bra kund, kan vara den som sänker företagets lönsamhet. Vi hjälper dig att bena ut befintliga och kommande stjärnor i din kundportfölj.

Styrelsearbete

Får du som företagsledare för lite stöd i ditt tanke- och utvecklingsarbete? Har du en styrelse som verkligen gör skäl för sig? Vi hjälper dig att strukturera styrelsearbetet och om det behövs rekrytera nya styrelseledamöter till ditt företag.

Nya marknader och export

Genom våra återkommande undersökningar bland medlemsföretagen, till exempel Underleverantörsbarometern, ser vi snabbt hur marknaden utvecklas. Därför skapar vi samarbeten med aktörer, där vi tillsammans kan utveckla nya marknader.

Läs mer här

Kontakta en jurist.

Kontaktuppgifter till våra jurister finns här.

Walthon Advokater

Tillhandahåller särskild kompetens inom många rättsområden.
Som medlem i MVR ingår 1 timme juridisk rådgivning av Walthon Advokater årligen.

Tel:08-501 397 00
Advokat Jonas Jonsson
Mobil: 070-718 78 02
Mail: jonas.jonsson@walthon.se