Juridisk rådgivning 2017-07-04T11:47:21+00:00

Advokatfirman NOVA

Tillhandahåller särskild kompetens inom många rättsområden.
Som medlem i MVR ingår 1 timme juridisk rådgivning av Advokatifirman NOVA årligen.

Tele:08-566 366 00
Advokat Jonas Jonsson
Mobil: 070-718 78 02
Mail: jonas.jonsson@nova.se