Kvalitet

Sverige kommer aldrig kunna konkurrera med låga löner. Istället är det kvalitet, snabba leveranser och innovativa lösningar som är framtiden! Här nedan redogörs kort för MVRs insatser för att hjälpa våra lokala företag.

Seminarier och kurser

Hög kvalitet kräver hög kompetens. Genom att erbjuda både öppna och företagsanknutna kurser i aktuella ämnen sörjer MVR för fortbildning av företagsledare och arbetare. Finns det utvecklingspotential i Er verksamhet?

MVR erbjuder företagen i branschen kurser med ledande experter som föreläsare. Både öppna kurser med färdiga program och kurser på plats hos Er med möjlighet till företagsanpassining.

Läs mer här! Något ni saknar, ta kontakt med Björn Uppfeldt.

Certifieringar

Många av våra medlemmar köper målning av en underentreprenör. För att vara trygg i att måleriföretaget vet vilka krav som ställs vid rostskyddsmålning har MVR medverkat i framtagandet av en frivillig Auktorisation i rostskyddsmålning. Vill du veta mer om vilka krav som ställs på auktoriserade företag och vilka de är klicka här.
Många av våra medlemmar köper varmförzinkning av en underentreprenör. För att vara trygg i att varmförzinkaren vet vilka krav som ställs och hur arbetet ska utföras korrekt har MVR starkt bidragit till att ta fram en frivillig certifiering som Approved Galvanizer. Vill du veta mer om vilka krav som ställs på en Approved Galvanizer och vilka de är klicka här.
Allt oftare ställs krav på kvalitetscertifiering för att få lämna anbud. ISO 9000 kan vara både kostsamt och krångligt. Därför har MVR starkt bidragit till att utveckla det för små och medelstora företag anpassade verksamhetssystemet FR2000. Läs mer här!