MVRs rådgivare kan branschen och skapar trygghet för dig som företagare och dina kunder genom lättillgänglig hög branschspecifik kompetens.

I över hundra år har MVR verkat och drivit frågor som utvecklat och förbättrat den mekaniska verkstadsindustrin och stålbyggandet i Sverige. Vi har en stark ambition att fortsätta utveckla vår bransch och genom nytänkande och annorlunda arbetssätt öka vår konkurrenskraft och se till att vi är attraktiva för kunder, såväl som för nya generationer medarbetare. Genom arbete med kompetensutveckling, regelverkspåverkan, certifiering och kompetensförsörjning höjer vi kvaliteten och driver utvecklingen framåt.

Vi vet att du inte har tid eller råd att ta in hjälp av experter utifrån. Vi måste istället bli bra på att samverka, därför har MVR samarbete med flertal experter inom olika områden som våra medlemmar har stor nytta av.

MVR erbjuder därför sina medlemmar kostnadsfria och rabatterade kurser och utbildningar samt tillgång till handböcker, mallar och blanketter för att underlätta vardagen, logga in på din medlemssida för att få tillgång till dessa.