Utveckling

Kompetensförsörjning

  • Arbetsmarknadsutbildning. MVR har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. För Stålbyggare har vi utvecklat en 35 veckor lång utbildning som genomförs kontinuerligt i Stockholm, med avsikt att utöka till flera orter. Även andra yrkeskategorier är aktuella.
  • Gymnasieskolan. MVR deltar aktivt i Skolverkets programråd för Industriprogrammet.
  • Yrkeshögskoleutbildningar. MVR bidrar aktivt i ansökningar och genomförandet av Yrkeshögskoleutbildningar.

Konkurrenskraftiga regelverk

MVR deltar i diskussioner och för fram synpunkter i rätt sammanhang och till rätt personer. I nuläget arbetar vi med följande regelverk.

EKS
EN 1090-1
EN 1090-2
AMA Hus