MVR informerar 2017-09-27T08:11:46+00:00

MVR informerar

Beslut från EU-domstolen angående CE-märkning

January 11th, 2018|Juridik, Regelverk|

Helsingfors förvaltningsdomstol har begärt ett förhandsavgörande av EU-domstolen angående tolkning av omfattningen av EN 1090-1:2009+A1:2011. Bakgrund 2014 förbjöd Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes, Finland) företaget Anstar Oy att CE-märka och prestandadeklarera fyra produktgrupper vilka alla är [...]

5 tips om lyckade kompanjonskap

January 2nd, 2018|Företagsnytta|

Kompanjonskap kan kännas naturligt, inte minst beroende på att vi som personer ofta har olika egenskaper som kompletterar varandra. Vid etablering av företag kan det kännas bättre att vara flera som delar på arbete och [...]

Medlemsmöte

December 21st, 2017|Företagsnytta, Juridik|

Fredag 2 februari, klockan 10.00-13.30 inklusive lunch bjuder MVR in till medlemsmöte i Stockholm. Vi börjar med ett seminarium om dataskyddsförordningen (GDPR) för att sen diskutera MVRs möjligheter och framtid. Programmet ansluter direkt till Forum [...]