För att underlätta för er har MVR inlett ett samarbete med två av de bästa konsulterna på området i Sverige. Tillsammans har vi tagit fram två olika paket beroende på hur mycket tid du kan och vill lägga själv. Tidsåtgången och kostnaderna som uppges är erfarenhetsbaserade, men de kan bli både lägre och högre beroende på verksamhet och vilka rutiner som finns idag.

Ladda ner en utskriftsvänlig folder

Välj liggande A4, dubbelsidig utskrift, vänd längs långsidan så kan du vika den på mitten till en A5-folder.