MVR | FÖR DEN LOKALA VERKSTADSINDUSTRIN

Portfolio

CE-märkning enligt EN 1090-1

2022-12-15T13:22:26+01:00

En europeisk förordning som heter Byggproduktförordningen (CPR) kräver sedan ett par år tillbaka att samtliga bärverksdelar i stål för byggnadsverk inom EU och EES ska vara CE-märkta. Kraven säger vidare att för att få CE-märka så måste tillverkaren vara certifierad av en tredje part, ett så kallat anmält organ. För er som är stålbyggare

Provanställning upphör

2022-09-07T02:14:37+02:00

Denna underrättelse ska lämnas till arbetstagaren minst 14 dagar innan det angivna slutdatumet för provanställningen - eller, om provanställningen ska avbrytas i förtid - övrenskommet slutdatum. För arbetsgivare med kollektivavtal kan det ibland föreskrivas längre underrättelsetid i kollektivavtalet – kontrollera därför detta. Observera att om beskedet skulle lämnas senare än föreskriven tid innan, upphör

Egen uppsägning

2022-09-07T02:03:34+02:00

Detta är en mall att erbjuda anställda som vill säga upp sig på egen begäran. Det är alltid bra att få in en uppsägning skriftligt, dels ur bevishänseende – dels för att det oftast leder till mer genomtänkta uppsägningar. Det är inte helt ovanligt att arbetstagare säger upp sig i affekt, och även om

Skriftlig erinran

2022-09-07T01:52:24+02:00

En skriftlig erinran bör överlämnas till arbetstagare som på något sätt uppvisar ett beteende eller agerande som strider mot anställningsavtalet. En arbetstagares misskötsel kan leda till en uppsägning på grund av personliga skäl, men för att kunna säga upp en person av den anledningen måste arbetsgivaren kunna påvisa saklig grund.Saklig grund för uppsägning p.g.a. personliga

Ansökan om tjänstledighet/ kompensationsledighet

2022-08-29T15:37:45+02:00

Information till arbetsgivare inför användning av mallen”Ansökan om tjänstledighet/kompensationsledighet” Kompensationsledighet Det är skillnad på att ansöka om tjänstledighet och kompensationsledighet (’kompledigt’). En kompensationdighet är precis vad ordet antyder – man ska kompenseras genom ledighet vilket innebär att arbetstagaren utfört arbete eller annars tjänat in rättigheten till kompledigt. Kompledighet är betald ledighet, ofta för utfört

Till toppen