Information till arbetsgivare inför användning av mallen”Ansökan om tjänstledighet/kompensationsledighet”

Kompensationsledighet

Det är skillnad på att ansöka om tjänstledighet och kompensationsledighet (’kompledigt’).
En kompensationdighet är precis vad ordet antyder – man ska kompenseras genom ledighet vilket innebär att arbetstagaren utfört arbete eller annars tjänat in rättigheten till kompledigt. Kompledighet är betald ledighet, ofta för utfört övertidarbete och tas ut enligt överenskommelse med arbetsgivaren.

Observera att reglerna kring kompensationsledighet anges i arbetstidslagen (1982:673) – eller, om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal – av reglerna i detta.

Tjänstledighet

En tjänstledighet är ledighet utan ersättning, som arbetsgivaren inte alltid måste bevilja. Arbetstagaren tjänar som regel inte in semester under denna ledighet. Tiden som tjänstledig räknas in i den totala anställningstiden.

Allmänt kan sägas att en arbetsgivare inte har någon skyldighet att bevilja tjänstledighet för att arbetstagaren önskar extra ledighet. Om arbetsgivaren ändå beviljar sådan ledighet, har arbetstagaren inte rätt att avbryta ledigheten i förtid.

Mall för Anställningsavtal

Detta är en mall framtagen av CvZ Juridik AB för Mekaniska Verkstädernas Riksförbund för att ge vägledning kring vilka frågor som generellt sett är rimliga att beakta vid upprättandet av ett avtal. Denna mall får endast användas av företag som har ett gällande medlemskap i Mekaniska Verkstädernas Riksförbund. CvZ Juridik AB rekommenderar alltid att juridiska dokument som skall användas mellan såväl fysiska som juridiska personer tas fram och granskas av en verksam jurist som beaktar de individuella omständigheterna i varje enskilt fall. 

Medlemssidorna