info@mvr.se | 0480-233 00

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund
– För den lokala verkstadsindustrin och stålbyggare i Sverige

medlemssidorna
Hem/Portfolio/

MVR | FÖR DEN LOKALA VERKSTADSINDUSTRIN

Portfolio

Återbruk av stålkomponenter

2022-06-14T10:52:23+02:00

Analys av möjligheter och hinder för en ökad återanvändning idag Stål kan återvinnas gång på gång med samma kvalitet. Men stålkomponenter kan även återanvändas, vilket ger ännu större miljöfördelar. Återbruk kan organiseras på många olika sätt. Tre återbruksmodeller föreslås som kan ligga till grund för nya affärsmodeller. Generellt behöver miljöincitament förstärkas och demontering uppmuntras framför [...]

MVR BS04:2021 – Återbruk av stål i bärande konstruktioner

2021-05-05T13:57:46+02:00

Krav- & Processbeskrivning MVR BS04:2021 - Återbruk av stål i bärande konstruktioner - Krav- & processbeskrivning ger instruktioner för sortering och klassificering av stålkomponenter för återbruk som ingående produk-ter i bärande konstruktioner. Utgående från dessa instruktioner kan ett enskilt företag utveckla egna rutiner för bestämning av stålkomponenters väsentliga egenskaper som uppfyller regelverkets krav på tillförlitlighet. [...]

Stålentreprenader

2021-05-05T13:41:20+02:00

Vägledning för inköp Under de senaste åren har ett antal nya lagar, föreskrifter och standarder införts som berör projektering, tillverkning, utförande och kontroll av stålentreprenader. Denna vägledning för inköp av stålentreprenader ger en övergripande sammanfattning av hur lagar, föreskrifter och standarder som gäller för stålentreprenader hänger ihop och vilka som gäller vid tillverkning respektive projektering [...]

Till toppen