Tillhör ni gruppen av arbetsgivare som har behov av att snabbt kunna ta in personal för tillfälliga arbetstillfällen, utan att riskera att hamna i en situation där den anställde kan komma att räknas som tillsvidareanställd? Då kan detta vara ett alternativ för er.

Mall för Anställningsavtal

Detta är en mall framtagen av CvZ Juridik AB för Mekaniska Verkstädernas Riksförbund för att ge vägledning kring vilka frågor som generellt sett är rimliga att beakta vid upprättandet av ett avtal. Denna mall får endast användas av företag som har ett gällande medlemskap i Mekaniska Verkstädernas Riksförbund. CvZ Juridik AB rekommenderar alltid att juridiska dokument som skall användas mellan såväl fysiska som juridiska personer tas fram och granskas av en verksam jurist som beaktar de individuella omständigheterna i varje enskilt fall. 

Medlemssidorna