Detta är en mall för ett ömsesidigt sekretessavtal.

Dessa dokument har utformats för att fungera som mallar, och har därför formulerats i förhållandevis generella termer.

Mall för Anställningsavtal

Detta är en mall framtagen av CvZ Juridik AB för Mekaniska Verkstädernas Riksförbund för att ge vägledning kring vilka frågor som generellt sett är rimliga att beakta vid upprättandet av ett avtal. Denna mall får endast användas av företag som har ett gällande medlemskap i Mekaniska Verkstädernas Riksförbund. CvZ Juridik AB rekommenderar alltid att juridiska dokument som skall användas mellan såväl fysiska som juridiska personer tas fram och granskas av en verksam jurist som beaktar de individuella omständigheterna i varje enskilt fall. 

Medlemssidorna