Published On: 19 juli, 2017Last Updated: 14 november, 2022

Kan man certifiera sig för CE-märkning som ytbehandlande företag (varmförzinkare och målare)?

Ja, det kan man. Men, då krävs att det ytbehandlande företagets FPC innefattar processer för att ta över hela ansvaret för produkten, det vill säga även föregående led. Det går inte att certifiera en FPC för CE-märkning som bara innehåller en delprocess utan styrning av ansvaret för hela produkten. En certifiering för CE-märkning enligt SS-EN 1090-1 måste ge förutsättningar att kunna CE-märka en produkt, det vill säga en bärverksdel i stål (eller aluminium) som täcks av SS-EN 1090-1.

Ska man certifiera sig som ytbehandlande företag?

Om det varmförzinkande företaget saluför egna bärverksdelar som täcks av SS-EN 1090-1, det vill säga står för inköp av stål, varmförzinkning (eller målning) och eventuella ytterligare delprocesser (t.ex. svetsning) fram till färdig byggprodukt måste de vara certifierade enligt SS-EN 1090-1 och CE-märka produkten. Då ytbehandlande företag nästan alltid är underleverantörer till en stålentreprenör och oftast saknar kompetens för att ta över ansvaret för föregående led i tillverkningsprocessen avråder till exempel Nordic Galvanizers och den europeiska varmförzinkningsorganisationen EGGA sina medlemmar från att certifiera sig enligt SS-EN 1090-1 för CE-märkning.

För varmförzinkare har Nordic Galvanizer en certifiering som heter Approved Galvanizer som ställer relevanta och tillräckliga krav på varmförzinkare av stålbyggnadskonstruktioner.

För målare finns en auktorisation för rostskyddsmålning vars krav är relevanta och tillräckliga för stålbyggnadskonstruktioner.

MVR och Nordic Galvanizer har tagit fram en gemensam skrivelse angående 1090-certifiering och varmförzinkare.

Nedladdning av dokumentet är endast till för medlemmar i MVR, logga in för att få tillgång eller läs mer om våra medlemskap