Information till arbetsgivare inför användning av mallen ”Underrättelse om uppsägning p.g.a. personliga skäl”
När man står inför en uppsägning p.g.a. personliga skäl så är det viktigt att hantera processen på rätt sätt.

Den konkreta uppsägningsprocessen vid en uppsägning av detta slag inleds med att arbetsgivaren skickar en underrättelse om uppsägning till den anställde och till den anställdes eventuella fack (se 30 § LAS).
Den anställde och facket har vi mottagandet av underrättelsen en vecka på sig att kalla till överläggning gällande uppsägningen.

Inför ett översändande av underrättelse måste ni alltså kontakta den anställde och undersöka den fackliga tillhörigheten.

Om ni blir kallade till överläggning inom föreskriven tid så ska ni alltså genomföra denna innan ni kan överlämna det skriftliga uppsägningsbeskedet.

Mall för Anställningsavtal

Detta är en mall framtagen av CvZ Juridik AB för Mekaniska Verkstädernas Riksförbund för att ge vägledning kring vilka frågor som generellt sett är rimliga att beakta vid upprättandet av ett avtal. Denna mall får endast användas av företag som har ett gällande medlemskap i Mekaniska Verkstädernas Riksförbund. CvZ Juridik AB rekommenderar alltid att juridiska dokument som skall användas mellan såväl fysiska som juridiska personer tas fram och granskas av en verksam jurist som beaktar de individuella omständigheterna i varje enskilt fall. 

Medlemssidorna