Published On: 19 juli, 2017Last Updated: 28 november, 2022

Du som medlem kan dra nytta av MVRs kompetens och samarbeten. MVR erbjuder sina medlemmar hjälp i hela certifieringsprocessen genom ett mycket förmånligt samarbetsavtal med ENW och Wingafield Welders.

I EN 1090 krävs bland annat relevanta svetslicenser för all svetsande personal, svetsansvarig med hög kompetens och kvalificerade svetsdatablad WPS. För dig som arbetar med normala byggnadsverk (EXC2) i stål S355 och lägre tillåter EN 1090-2 WPS:er enligt SS-EN ISO 15612 som ger tillverkaren möjligheten att använda svetsprocedurer som bygger på svetsprocedurkontroll utförd av andra organisationer.

MVR har därför samlat en bank av svetsprocedurkontroller som vi säljer till våra medlemmar till ett förmånligt pris.

Om man arbetar i andra material eller högre utförandeklasser (EXC3-4) krävs istället WPS:er enligt SS-EN ISO 15614. Den standarden ger en mycket bredare giltighet, men kostar betydligt mer. Det är inte ovanligt att en WPS enligt SS-EN ISO 15614 kostar tio gånger så mycket att ta fram. Var därför noggrann i din behovsanalys!

För mer information om MVRs bank av svetsprocedurkontroller, kontakta oss.