MVR | FÖR DEN LOKALA VERKSTADSINDUSTRIN

Blanketter

Provanställning upphör

2022-09-07T02:14:37+02:00

Denna underrättelse ska lämnas till arbetstagaren minst 14 dagar innan det angivna slutdatumet för provanställningen - eller, om provanställningen ska avbrytas i förtid - övrenskommet slutdatum. För arbetsgivare med kollektivavtal kan det ibland föreskrivas längre underrättelsetid i kollektivavtalet – kontrollera därför detta. Observera att om beskedet skulle lämnas senare än föreskriven tid innan, upphör

Egen uppsägning

2022-09-07T02:03:34+02:00

Detta är en mall att erbjuda anställda som vill säga upp sig på egen begäran. Det är alltid bra att få in en uppsägning skriftligt, dels ur bevishänseende – dels för att det oftast leder till mer genomtänkta uppsägningar. Det är inte helt ovanligt att arbetstagare säger upp sig i affekt, och även om

Ansökan om tjänstledighet/ kompensationsledighet

2022-08-29T15:37:45+02:00

Information till arbetsgivare inför användning av mallen”Ansökan om tjänstledighet/kompensationsledighet” Kompensationsledighet Det är skillnad på att ansöka om tjänstledighet och kompensationsledighet (’kompledigt’). En kompensationdighet är precis vad ordet antyder – man ska kompenseras genom ledighet vilket innebär att arbetstagaren utfört arbete eller annars tjänat in rättigheten till kompledigt. Kompledighet är betald ledighet, ofta för utfört

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

2022-11-10T13:28:00+01:00

Information till användare inför användning av mall ”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter”Det är arbetsgivaren som formellt ansvarar för arbetsmiljön inom verksamheten. Att få till en fungerande arbetsmiljö är dock en omöjlig uppgift utan att få till en god samverkan mellan arbetsgivare och de anställda. En förutsättning för att kunna säkerställa en säker arbetsplats är att arbetsmiljöuppgifterna delegeras

Uppsägning pga personliga skäl

2022-08-29T15:47:11+02:00

Information till arbetsgivare inför användning av mallen ”Underrättelse om uppsägning p.g.a. personliga skäl” När man står inför en uppsägning p.g.a. personliga skäl så är det viktigt att hantera processen på rätt sätt. Den konkreta uppsägningsprocessen vid en uppsägning av detta slag inleds med att arbetsgivaren skickar en underrättelse om uppsägning till den anställde och

Till toppen