MVR BS04:2021 – Återbruk av stål i bärande konstruktioner

2021-05-05T13:57:46+01:00

Krav- & Processbeskrivning MVR BS04:2021 - Återbruk av stål i bärande konstruktioner - Krav- & processbeskrivning ger instruktioner för sortering och klassificering av stålkomponenter för återbruk som ingående produk-ter i bärande konstruktioner. Utgående från dessa instruktioner kan ett enskilt företag utveckla egna rutiner för bestämning av stålkomponenters väsentliga egenskaper som uppfyller regelverkets krav på tillförlitlighet. [...]

Stålentreprenader

2021-05-05T13:41:20+01:00

Vägledning för inköp Under de senaste åren har ett antal nya lagar, föreskrifter och standarder införts som berör projektering, tillverkning, utförande och kontroll av stålentreprenader. Denna vägledning för inköp av stålentreprenader ger en övergripande sammanfattning av hur lagar, föreskrifter och standarder som gäller för stålentreprenader hänger ihop och vilka som gäller vid tillverkning respektive projektering [...]

Allmänna föreskrifter för stålkonstruktioner

2021-05-05T14:22:16+01:00

Förteckning över utförandekrav - En vägledning Förteckningen över utförandekrav och de allmänna föreskrifterna har stor betydelse för den färdiga stålkonstruktionens bärförmåga, stadga och beständighet. Syftet med denna vägledning är att hjälpa konstruktörer att ställa relevanta och väl avvägda krav med fokus på säkra och kostnads- effektiva stålkonstruktioner. För att underlätta för både konstruktören och [...]

MVRs Stålbyggardagbok

2021-05-05T15:52:28+01:00

En dagbok som ska användas av varje person som är ute på byggarbetsplats. Exklusivt för medlemmar. Pris; 75kr Kontakta oss för köp >>

Till toppen