MVR | FÖR DEN LOKALA VERKSTADSINDUSTRIN

Inköp av stålentreprenader

Återbruk av stålkomponenter

2022-11-14T13:14:18+01:00

Analys av möjligheter och hinder för en ökad återanvändning idag Stål kan återvinnas gång på gång med samma kvalitet. Men stålkomponenter kan även återanvändas, vilket ger ännu större miljöfördelar. Återbruk kan organiseras på många olika sätt. Tre återbruksmodeller föreslås som kan ligga till grund för nya affärsmodeller. Generellt behöver miljöincitament förstärkas och demontering uppmuntras

Till toppen