info@mvr.se | 0480-233 00

MVR

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund
– För den lokala verkstadsindustrin och stålbyggare i Sverige

medlemssidorna
Hem/EN 1090-2

MVR | FÖR DEN LOKALA VERKSTADSINDUSTRIN

EN 1090-2

Hjälpmedel för dig som köper stålentreprenader

2021-07-22T12:16:44+02:00

Hjälpmedel för dig som köper stålentreprenader Under de senaste åren har ett antal nya lagar, föreskrifter och standarder införts som berör projektering, tillverkning, utförande och kontroll av stålentreprenader. Flera av förändringarna har betydelse vid upphandling och inköp av stålentreprenader. Att följa gällande regelverk är en förutsättning för att kunna ta aktuellt byggnadsverk i bruk då [...]

Välj rätt utförandeklass!

2017-11-20T13:43:09+01:00

Välj rätt utförandeklass! Boverket har i PBL Kunskapsbanken gett ett förtydligande angående utförandeklass och kontroll av stålkonstruktioner. Med hänvisning till att en högre utförandeklass för svetsar inte alltid ger högre brottsäkerhet anser Boverket att det kan finnas skäl att välja en lägre utförandeklass i vissa situationer. Det handlar förstås i huvudsak om [...]

WPS enligt 15612

2017-11-20T13:46:01+01:00

WPS enligt 15612 Du som medlem kan dra nytta av MVRs kompetens och samarbeten. MVR erbjuder sina medlemmar hjälp i hela certifieringsprocessen genom ett mycket förmånligt samarbetsavtal med ENW och Wingafield Welders. I EN 1090 krävs bland annat relevanta svetslicenser för all svetsande personal, svetsansvarig med hög kompetens och kvalificerade svetsdatablad WPS. [...]

SS EN 1090-1: Vad gäller för underleverantörer?

2017-11-20T13:46:53+01:00

SS EN 1090-1: Vad gäller för underleverantörer? Kan man certifiera sig för CE-märkning som ytbehandlande företag (varmförzinkare och målare)? Ja, det kan man. Men, då krävs att det ytbehandlande företagets FPC innefattar processer för att ta över hela ansvaret för produkten, det vill säga även föregående led. Det går inte att certifiera en FPC [...]

Vad omfattas inte av SS-EN 1090-1 ?

2017-11-20T13:47:21+01:00

Vad omfattas inte av SS-EN 1090-1? När det gäller omfattningen av EN 1090-1 så faller ett stort ansvar på tillverkarna att veta vilka bärverksdelar som omfattas och alltså ska CE-märkas och vilka som inte omfattas. Den tekniska kommittén inom den europeiska standardiseringsorganisationen CEN som ansvarar för EN 1090-1 (CEN-TC135) har därför på uppdrag [...]

Till toppen