MVR | FÖR DEN LOKALA VERKSTADSINDUSTRIN

Stål

WPS enligt 15612

2022-11-28T16:47:39+01:00

Du som medlem kan dra nytta av MVRs kompetens och samarbeten. MVR erbjuder sina medlemmar hjälp i hela certifieringsprocessen genom ett mycket förmånligt samarbetsavtal med ENW och Wingafield Welders. I EN 1090 krävs bland annat relevanta svetslicenser för all svetsande personal, svetsansvarig med hög kompetens och kvalificerade svetsdatablad WPS. För dig som arbetar med

SS EN 1090-1: Vad gäller för underleverantörer?

2022-11-14T13:10:58+01:00

Kan man certifiera sig för CE-märkning som ytbehandlande företag (varmförzinkare och målare)? Ja, det kan man. Men, då krävs att det ytbehandlande företagets FPC innefattar processer för att ta över hela ansvaret för produkten, det vill säga även föregående led. Det går inte att certifiera en FPC för CE-märkning som bara innehåller en delprocess

Till toppen