MVR | FÖR DEN LOKALA VERKSTADSINDUSTRIN

varmförzinkning

SS EN 1090-1: Vad gäller för underleverantörer?

2022-11-14T13:10:58+01:00

Kan man certifiera sig för CE-märkning som ytbehandlande företag (varmförzinkare och målare)? Ja, det kan man. Men, då krävs att det ytbehandlande företagets FPC innefattar processer för att ta över hela ansvaret för produkten, det vill säga även föregående led. Det går inte att certifiera en FPC för CE-märkning som bara innehåller en delprocess

Till toppen