Stödet vid korttidsarbete utökas till att även omfatta ersättning för kompetensinsatser

Lagändringen och den nya förordningen innebär att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete också ska kunna få ersättning för kompetensinsatser i samband med sådant arbete. Syftet är att stärka möjligheterna att använda tiden som frigörs under korttidsarbetet till att synliggöra eller höja kompetensnivån.

Arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete ska ha möjlighet att få ersättning för 60 procent av kostnaderna för kompetensinsatser som genomförs under arbetsbefriad tid.

Omställningsstödet förlängs och förstärks.

För maj ges stödet till företag som har haft minst 40 procent lägre omsättning och för juni och juli ges stöd till företag som haft 50 procent lägre omsättning i jämförelse med motsvarande period 2019. För stödperioden augusti – oktober 2020 gäller minst 40 procent och för november – december är motsvarande nivå 30 procent. Den nivån gäller även för stödperioden januari – februari 2021.

Regeringen meddelar även att stödnivån i stödet höjs från 75 till 90 procent för tiden november 2020 till februari 2021 mot bakgrund av de skärpta restriktioner som infördes i november 2020.

Mer information hittar ni på Regeringens hemsida >>