AFS 2017:3 – nya regler för trycksatta anordningar.

Arbetsmiljöverket har bett oss informera er om att AFS 2017:3 börjar gälla från 1 december 2017. Föreskrifterna gäller tryckkärl och här nedan ges en beskrivning reglernas omfattning och en sammanfattning av genomförda ändringar jämfört med tidigare regler. (OBS Texten är uppdaterad enligt Arbetsmiljöverkets rättelse utskickad 1 december 2017) Har ni kontrollerat säkerheten hos era tryckkärl? De