Återanvändning av stål i byggandet

Ståltillverkning, precis som all mänsklig aktivitet, påverkar miljön. Det har förstås inte gått stålindustrin förbi och ett aktivt arbete med miljöfrågor har bedrivits sedan 1960-talet med stora genomförda förbättringar. Processerna utvecklas kontinuerligt i syfte att minimera miljöpåverkan i luft, vatten och mark. Det handlar bland annat om att minimera miljöpåverkan vid tillverkning, öka resursutnyttjandet (höghållfast