Betalt på 30-dagar!

Ericsson, Scania, Vattenfall, Skanska, Volvo Cars, Electrolux, SCA, ICA, Nordea, Telia och Sandvik går före och förbättrar betalningsvillkoren för små- och medelstora underleverantörer. Dessa företag har tillsammans med bland annat MVR tagit fram en uppförandekod för 30-dagars betaltider enligt följande. Köpande företag förbinder sig att införa betalningsvillkor enligt nedan vid nytecknande eller omförhandlingar av avtal