MVR | FÖR DEN LOKALA VERKSTADSINDUSTRIN

CE

Kostnader för uteblivet slutbesked hamnar i knät på stålbyggaren

Vilka risker tar din beställare om du levererar icke CE-märkta produkter som enligt Byggproduktförordningen kräver CE-märkning. Din beställare riskerar att inte få slutbesked och således inte få ta byggnaden i bruk.* Kostnader relaterat till detta blir fort mycket stora, tex uteblivna hyresintäkter, förseningsavgifter, viten med mera. Vilka risker tar du som tillverkare. Enligt byggproduktförordningen (som

2022-12-12T17:23:01+01:0020 september, 2017|Företagsnytta, Regelverk|

Är det ditt bygge som inte får slutbesked nästa gång?

Vet du som byggherre, beställare, inköpare, kontrollansvarig eller byggnadsnämnd vilka krav som gäller för CE-märkning? Kravet på produkter med bedömda egenskaper har funnits länge i det svenska regelverket. Det som är förhållandevis nytt är att det i samband med att byggproduktförordningen (CPR) trädde i kraft infördes krav på CE-märkning för produkter som omfattas av en

2023-05-15T13:53:28+02:0020 mars, 2017|Regelverk|
Till toppen