Ekonomiskt stöd för införande av ledningssystem!

I över två decennier har FR2000 varit ett alternativ till de mer tids- och kostnadskrävande ISO-systemen, särskilt för mindre och medelstora företag. För många av dessa har FR2000-certifieringen också visat sig vara en viktig konkurrensfaktor i kampen om kunderna. Idag finns närmare 500 företag inom såväl förvaltning som alla delar av näringslivet som har en