Vad är 3D-printning bra för?

Additiv tillverkning (Eng. Additive Manufacturing, AM), eller 3D-printning, av metallkomponenter är en spännande, om än fortfarande ganska kostsam, tillverkningsteknik på frammarsch och som kompletterar skärande bearbetning och utökar möjligheterna när det gäller bla: - Geometrisk komplexitet Med additiv tillverkning är det möjligt att tillverka komplexa geometrier som är omöjliga att tillverka med traditionella tillverkningsmetoder. Exempel: