Finns det utvecklingspotential i er verksamhet?

Verkstadsindustrin utvecklas hela tiden med nya regler, nya material och nya maskiner och metoder. För att vara konkurrenskraftig krävs därför kontinuerlig kompetensutveckling. Vi vet att ni ofta har svårt att få tiden att räcka till, men för en långsiktigt lönsam verksamhet krävs utveckling. Att prioritera ned kompetens kommer förr eller senare att slå tillbaka i