Smid medan stålbranschen är varm!

Enligt Sveriges Byggindustrier kommer byggbranschen fortsätta med god tillväxt (+ 8%) även 2017, antalet nya projekt ökar starkt. Utvecklingen ser bra ut för Sveriges alla stålbyggare, Steel Service Center och även andra företag inom Stålbyggnad. Stärk ditt företag och öka lönsamheten De företag som satsar på ny teknologi i kombination med intern utbildning av maskinoperatör