Är stål lättare än trä?

Förtätning genom påbyggnad av befintlig bebyggelse nämns ofta som ett sätt att minska bostadsbristen och samtidigt kunna dra nytta av redan befintlig infrastruktur och kollektivtrafik. Vid påbyggnad är det viktigt att belastningen på underliggande konstruktion blir så låg som möjligt. Det kan spara mycket pengar eller möjliggöra fler våningar beroende på vilket behov som finns