För mig är Elmia Subcontractor en het mötesplats för lödning

För tredje året i rad anordnar Sinf tillsammans med MVR och Stål & Mekan en samlingsmonter på Elmia Subcontractor. Lödningsföretaget Dreisen är en av de åtta utställarna som du träffar i samlingsmontern. Hej Mia, Nu är det tre veckor kvar till Elmia Subcontrator 2018. Hur ser det ut för dig Mia, varför är Subcontractor en