Vad gör du om din viktigaste maskin går sönder?

Oplanerade stillestånd av maskiner kan få enorma konsekvenser. Underhåll som gör att onödiga skador inte inträffar är därför nödvändigt och en försäkring som går in när skadan är framme kan vara räddningen för företaget. För att undvika stillestånd av maskiner bör man göra en riskanalys, identifiera nyckelmaskiner, upprätta en underhållsplan samt en plan för vilka