Hur hantera “besvärliga medarbetare”?

Tyvärr händer det då och då att någon medarbetare blir en "besvärlig person". De kommer för sent, följer inte arbetsledningens instruktioner, utför inte arbetet på ett tillfredställande sätt med mera. Utöver att det är störande, kan personalproblem av det här slaget få negativa spridningseffekter. Trivseln sjunker på arbetsplatsen, andra medarbetare söker sig från företaget,