MVR | FÖR DEN LOKALA VERKSTADSINDUSTRIN

stål

Vad är klimatkompensation?

När du använder Grönt Stål så klimatkompenserar du för din stålanvändning. Klimatkompensation innebär att en viss mängd utsläpp av växthusgaser, mätt i ton koldioxidekvivalenter (CO2e), som man inte lyckats reducera internt, klimatkompenseras genom åtgärder utanför den egna verksamheten. Det kan göras genom att investera i projekt för framställning av förnybar energi, energieffektivisering, genom trädplantering eller

2019-05-02T09:34:17+02:002 maj, 2019|Hållbarhet|

Ny satsning tar hänsyn till klimatet!

Idag lanseras satsningen Grönt Stål som gör det möjligt för beställare och tillverkare inom stålindustrin att klimatkompensera sin stålanvändning. Detta görs genom skogsplantering i långsiktigt hållbara projekt tillsammans med Zero Mission och bakom satsningen står MVR och Norsk Stålförbund. - Det viktigaste vi som branschorganisation kan göra för miljön är att hjälpa våra medlemmar till

2023-08-29T15:42:01+02:0025 april, 2019|Företagsnytta|

Framtidens arkitekter lär sig arbeta med stål!


Blivande arkitekter från KTH Arkitektur har i förra veckan arbetat med stål i kursen Material, rum, detalj.  Arkitektstudenterna delades upp i fyra grupper där varje grupp fick i uppgift att inom en tänkt kub på 3x3x3 meter tillverka en modul som skulle ingå i en större struktur om fyra moduler (totalt 6x6x3 meter). Varje modul

2022-08-16T17:11:41+02:008 april, 2019|Företagsnytta, Teknik|

Sista chansen – Forum Stålbyggnad 2018!

Nu börjar det verkligen dra ihop sig till Forum Stålbyggnad 1-2 februari i Stockholm och vi har sparat en plats för dig! Hur gör du för att leva upp till kraven i den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla 25 maj i år? Vad händer med EN 1090-serien egentligen? Den europeiska standardiseringsorganisationen, CEN, arbetar med

2022-08-01T18:21:44+02:0017 januari, 2018|Företagsnytta, Juridik, Regelverk, Teknik|

Utbildning till stålbyggare i Göteborg och Malmö

MVRs arbetsmarknadsutbildning bidrar till kompetensförsörjningen och minskar arbetslösheten. En av verkstadsbranschens största utmaningar är att lösa kompetensförsörjningen och hitta nya hungriga och kompetenta unga som vill arbeta i den mekaniska verkstadsindustrin. Vi har tidigare informerat om att MVR tillsammans med Arbetsförmedlingen i Stockholm startat en utbildning till stålbyggare (eller smed/byggnadssmed som yrket ibland benämns) där

2022-08-16T17:10:13+02:0021 december, 2017|Företagsnytta|

Företagsbesök Collett Svetsmaskinservice med avslutande middag

Collett Svetsmaskinservice i samarbete med MVR och MVRs lokalförening i Stockholm, Storstockholms Svetsmekaniker (SSM), bjuder in till öppethus och avslutande middag den 7 december från klockan 14. Mellan klockan 14 och 16 får vi möjlighet att titta på Collets verksamhet och prata med representanter från Hyperterm – Visar plasmaskärningsutrustning Migatronic – Visar sin senaste MIG/MAG-maskin,

2022-08-16T17:02:04+02:0014 november, 2017|Företagsnytta, Teknik|

Kostnader för uteblivet slutbesked hamnar i knät på stålbyggaren

Vilka risker tar din beställare om du levererar icke CE-märkta produkter som enligt Byggproduktförordningen kräver CE-märkning. Din beställare riskerar att inte få slutbesked och således inte få ta byggnaden i bruk.* Kostnader relaterat till detta blir fort mycket stora, tex uteblivna hyresintäkter, förseningsavgifter, viten med mera. Vilka risker tar du som tillverkare. Enligt byggproduktförordningen (som

2022-12-12T17:23:01+01:0020 september, 2017|Företagsnytta, Regelverk|

Samarbetsavtal stärker MVR

MVR, Svensk Industriförening (Sinf) och Stål & Mekangruppen ingår ett samarbetsavtal för att stärka vårt medlemserbjudande. För oss är det viktigt att ni får så mycket som möjligt för medlemsavgiften och genom detta samarbete stärker vi vår röst, effektiviserar vårt arbete och framförallt förbättrar era medlemsförmåner. Fördelar MVR har under flera år arbetat för en ökad

2022-09-05T20:35:02+02:005 september, 2017|Företagsnytta|

Välj rätt utförandeklass!

Boverket har i PBL Kunskapsbanken gett ett förtydligande angående utförandeklass och kontroll av stålkonstruktioner. Med hänvisning till att en högre utförandeklass för svetsar inte alltid ger högre brottsäkerhet anser Boverket att det kan finnas skäl att välja en lägre utförandeklass i vissa situationer. Det handlar förstås i huvudsak om ekonomi. Det finns ingen anledning

2022-09-01T15:00:09+02:0014 juni, 2017|Regelverk|
Till toppen