Ökad konkurrenskraft genom lönsam svetsning!

Lönsamheten vid svetsning påverkas av valet av ”rätt” svetsprocess och processlösning. I många fall kan man sänka svetskostnaden med mer än 50 % genom enkla metodförbättringar. Det kan tex handla om att justera svetsparametrar, byta tillsatsmaterial, svetsa i optimalt svetsläge osv. Användning av lägesställare kan t ex sänka svetstiden med mer än 50 %. Återbetalningstiden