Information kring validering av svetsmaskiner

Validering av svetsmaskiner Under de senaste åren har företag, som har certifierat sig enligt någon av svetsstandarderna, fått krav på sig att validera sina svetsströmkällor. Det många inte förstår är nyttan med valideringen samt vetskapen om att det finns olika nivåer på validering, frågan är bara när används dessa nivåer? Skillnaden på kalibrering och validering