MVR | FÖR DEN LOKALA VERKSTADSINDUSTRIN

verksamhetssystem

GDPR – Gör så här!

Dataskyddsförordningen – GDPR Att-göra-lista för hantering av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen. Från 25 maj 2018 börjar Dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) gälla som lag i Sverige. Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL) och innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter. Syftet med förordningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU och den påverkar alla branscher,

2022-08-16T17:03:06+02:0031 januari, 2018|Juridik|

Certifierat montage EN 1090-2, en trygghet för beställaren.

Dagens regelverk för stålbyggnad ställer endast krav på certifiering av företag för tillverkning på verkstad. Det finns alltså inga krav på företagscertifiering av stålbyggnadsentreprenörerna som arbetar ute på byggarbetsplatserna med till exempel montage, trots att det är större risk för fel på grund av ofta svåra förhållanden utomhus. Nordcert har därför tagit fram en frivillig

2022-09-07T03:23:38+02:007 december, 2017|Företagsnytta, Regelverk, Teknik|

Arbetsmiljödomar, se till att det inte drabbar dig

Som nämnts i tidigare bloggpost har Arbetsmiljöverkets inspektioner blivit tuffare och ökat väsentligt i antal under senare år. Det syns inte minst på det ökade antalet domar som verkställs. Den ändrade lagstiftningen, gällande ansvar, med företagsboter istället för ”personligt” ansvar, har gjort det lättare för myndigheten att utdöma ”straff” i form av höga företagsböter - ett

2022-08-16T17:10:12+02:0023 november, 2017|Juridik, Regelverk|

Kostnader för uteblivet slutbesked hamnar i knät på stålbyggaren

Vilka risker tar din beställare om du levererar icke CE-märkta produkter som enligt Byggproduktförordningen kräver CE-märkning. Din beställare riskerar att inte få slutbesked och således inte få ta byggnaden i bruk.* Kostnader relaterat till detta blir fort mycket stora, tex uteblivna hyresintäkter, förseningsavgifter, viten med mera. Vilka risker tar du som tillverkare. Enligt byggproduktförordningen (som

2022-12-12T17:23:01+01:0020 september, 2017|Företagsnytta, Regelverk|

Ekonomiskt stöd för införande av ledningssystem!

I över två decennier har FR2000 varit ett alternativ till de mer tids- och kostnadskrävande ISO-systemen, särskilt för mindre och medelstora företag. För många av dessa har FR2000-certifieringen också visat sig vara en viktig konkurrensfaktor i kampen om kunderna. Idag finns närmare 500 företag inom såväl förvaltning som alla delar av näringslivet som har en

2017-08-18T10:03:19+02:005 april, 2017|Företagsnytta|
Till toppen