Hur ser MVR-företagen på framtiden?

Inlägget publicerades: november 21, 2019

Senast uppdaterat: mars 2, 2021

Så mår MVR-företagen i september 2019 – en jämförelse från Underleverantörsbarometern

Svensk Industriförening tar varje kvartal tempen på underleverantörsindustrin med undersökningen Underleverantörsbarometern. Undersökningen vänder sig till de av våra medlemmar som har verksamhet i någon av de underleverantörsbranscher vi arbetar med. OBS! Pga av avrundningar i sammanställningen kan summeringen av procentsatserna variera mellan 99 och 101.

1. Hur ser omsättningsförändringen i företaget ut för kvartal 3 – 2019?

Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, juni 2019.

MVR-företagen                     Hela underleverantörsgruppen

Ökat               11% (75%)                            36% (50%)

Oförändrad    56% (17%)                            33% (36%)

Minskat          33% (  8%)                            32% (15%)

Kommentar: När det gäller omsättningsförändring så ligger MVR-företagen nära resultaten från hela gruppen när det gäller minskning men MVR företagen har en betydligt lägre andel som har ökat omsättningen än hela gruppen. Frågorna 1-2 visar att man ser en tydlig avmattning framför sig i kvartal 4. Att det är en starkare avmattning än för övriga underleverantörer som ingår i mätningen kan bero på att MVR-företagen även levererar i relativt stor utsträckning till byggindustrin där bostadsbyggandet gått ner kraftigt under året.

2. Hur ser den förväntade orderingångsförändringen i företaget ut för kvartal 4 -2019?

Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, juni 2019.

MVR-företagen                     Hela underleverantörsgruppen

Ökat               11% (75%)                            29% (40%)

Oförändrad    33% ( 8%)                             34% (46%)

Minskat          56% (17%)                            38% (13%)

Kommentar:  När det gäller orderingångsförändring så har MVR-företagen en lägre ökning än hela gruppen och MVR Företagen har en betydligt högre minskning än hela gruppen.

3. Har företagets lönsamhet förändrats under kvartal 3 -2019? 

Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, juni 2019.

MVR-företagen                     Hela underleverantörsgruppen

Ökat               11% ( 8%)                             23% (34%)

Oförändrad    56% (83%)                            49% (43%)

Minskat          33% ( 8%)                             28% (23%)

Kommentar:  För lönsamheten ligger man under hela gruppen när det gäller ökning och har en högre minskning än hela gruppen. Frågorna 3-5 visar på en mycket stor brist på utbildad arbetskraft vilket också avspeglas i lägre produktivitet och lägre lönsamhet.

4. Har företagets produktivitet förändrats under kvartal 3-2019?

Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, juni 2019.

MVR-företagen                     Hela underleverantörsgruppen

Ökat               11% (17%)                            23% (31%)

Oförändrad    56% (75%)                            53% (59%)

Minskat          33% ( 8%)                             24%  (10%)

Kommentar: För produktivitet så ligger MVR-företagen under hela gruppen vad gäller ökning och över hela gruppen när det gäller minskning.

5. Är tillgången på utbildad arbetskraft ett problem för ert företag?

Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, juni 2019.

MVR-företagen                     Hela underleverantörsgruppen

Ja                   78% (92%)                            58% (56%)

Nej                 22% ( 8%)                             42% (44%)

Kommentar:  Det finns en fortsatt stor efterfrågan på utbildad arbetskraft hos MVR-företagen där drygt åtta av tio företag upplever problem betydligt högre än hela gruppen.

6. Hur förväntas personalstyrkan i företaget att förändras under kvartal 4 -2019?

Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, juni 2019.

MVR-företagen                     Hela underleverantörsgruppen

Öka                44% (42%)                            20% (24%)

Oförändrad    22% (50%)                            64% (66%)

Minska           33% ( 8%)                             15% (10%)

Kommentar:  Drygt fyra av tio företag MVR-företagen avser att anställa och en tredjedel av MVR-företagen avser att minska personalen. Att man trots förväntningar på minskad orderingång och minskad lönsamhet ändå förväntas öka personalstyrkan förstärker ytterligare bilden av att tillgång på utbildad arbetskraft är ett stort problem som riskerar leda till ytterligare minskad  produktivitet och ännu sämre lönsamhet.

Ovan har resultatet från de frågor som återkommer i varje Underleverantörsbarometer redovisats. Utöver dessa frågor ställs ett antal frågor som varierar beroende på aktualitet. Det kan t ex handla kapacitetsutnyttjande, export, betalningstider eller om hur banker fungerar. Svaren på de frågorna används huvudsakligen i arbete mot politiker, media m fl. Vi har ännu inte redovisat siffror från dessa specialfrågor offentligt. Skälet är att undersökningsresultat ofta används i sammanhang som de inte var avsedda för och därför kan skapa större problem än de löser.

I Underleverantörsbarometern mäts kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag.

För mer information och för att få flera fakta från Underleverantörsbarometern, vänligen kontakta:

Peter Bergh, Branschansvarig Civilekonom, 0735-25 54 15

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!