Konjunkturvändningen är nära

Inlägget publicerades: september 12, 2019

Senast uppdaterat: mars 2, 2021

De svenska underleverantörerna upplever att högkonjunkturen snart är över. Det andra kvartalets Underleverantörsbarometer som idag presenteras visar att vändningen verkar vara nära.

Antalet företag som tror att högkonjunkturen håller i sig ett tag till börjar nu att minska. Den allmänna uppfattningen bland underleverantörerna är fortsatt att vi är på väg ut ur högkonjunkturen. Nu tror en fjärdedel av företagen att högkonjunkturen viker inom sex månader och sex av tio företag tror att högkonjunkturen viker inom ett år.

– Vi kan se att omsättnings- och orderingångsförändringen fortsatt ligger högt men att ökningen avtar. Problemet med tillgången på utbildad arbetskraft ligger också kvar och just nu är det drygt hälften av företagen som anser att de har problem att hitta utbildad personal, säger Svensk Industriförenings VD.

Underleverantörsbarometern görs kvartalsvis bland mindre och medelstora underleverantörer. Barometern för det andra kvartalet 2019 med prognoser om det tredje kvartalet 2019 visar bland annat på följande resultat:

  • 24 procent av företagen spår att högkonjunkturen viker inom 6 månader. Detta att jämföra med 6 procent förra kvartalet och 9 procent motsvarande kvartal 2018.
  • 38 procent av företagen tror att högkonjunkturen viker först efter 12 månader. I föregående kvartal var andelen 65 procent.
  • 50 procent av företagen har ökat sin omsättning under kvartal 2 2019. Detta att jämföra med 54 procent motsvarande kvartal 2018.
  • 41 procent spår en ökad orderingång för nästkommande kvartal. Detta att jämföra med 50 procent motsvarande kvartal 2018 och 41 procent första kvartalet 2019.
  • 56 procent av företagen ser tillgången på utbildad arbetskraft som ett problem. I förra Underleverantörsbarometern var siffran 64 procent.
  • Andelen som planerar att öka personalstyrkan under innevarande kvartal är 24 procent jämfört med 28 procent föregående kvartal.

I Underleverantörsbarometern mäts kontinuerligt stämningen bland de mindre och medelstora underleverantörerna till storföretag.

Mekaniska Verkstädernas Riksförbund

MVR arbetar för att förbättra ditt företags lönsamhet genom att hjälpa dig och ditt verkstadsföretag i den dagliga verksamheten samt med att skapa goda förutsättningar för branschen med långsiktigt lönsamma mål för små och medelstora svenska verkstadsföretag.

Automatiska uppdateringar?

Vill du få veckovis uppdateringar från bloggen direkt i inkorgen? Anmäl din epost nedan.

Dela gärna det här inlägget direkt till en kollega eller vän!