Medlemsnytta

Välj rätt utförandeklass!

Boverket har i PBL Kunskapsbanken gett ett förtydligande angående utförandeklass och kontroll av stålkonstruktioner.
Med hänvisning till att en högre utförandeklass för svetsar inte alltid ger högre brottsäkerhet anser Boverket att det kan finnas skäl att välja en lägre utförandeklass i vissa situationer. Det handlar förstås i huvudsak om ekonomi. Det finns ingen anledning att kräva högre utförandeklass än den som är nödvändig för att uppnå samhällets krav på bärförmåga,stadga och beständighet.

Sveriges Byggindustrier under ledning av Ove Lagerqvist, ProDevelopment har genomfört ett projekt finansierat av SBUF, Vägledning för val av utförandeklass, EXC, för bärverk i stål.som ger ett förslag på val av utförandeklass ilinje med Boverkets förtydligande. I projektet har en referensgrupp med deltagare från Boverket, MVR, NCC, SBI och TGR Teknikkonsult deltagit. Tabell för val av utförandeklass anpassad efter Boverkets förtydligande nedan. Rapporten i sin helhet kan laddas ner här.