Tillsammans är vi starka!

Som medlem hos MVR får du tillgång till ett nätverk med 200 mekaniska verkstäder och stålbyggare. Att vara medlem i MVR är ett konkret sätt att stärka ditt företag och förbättra branschens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter i Sverige.

Det finns två olika medlemskap i MVR:

Ordinarie medlem i förbundet kan vara varje ekonomiskt självständigt i Sverige registrerat företag inom den mekaniska verkstadssektorn med närliggande branscher som samtidigt har ordnad ekonomi och som genom i företaget verksam person förfogar över kunnande, svarande mot de krav som verksamheten inom företaget ställer (förbundets stadgar §4).

Bli ordinarie medlem

Associerade medlemmar är våra ordinarie medlemmars leverantörer såsom materialleverantörer, konsulter, intresseorganisationer mm.

Bli associerad medlem