Avgifter 2017-07-04T11:11:13+00:00

Medlemskap och avgifter

Ordinarie medlem i förbundet kan vara varje ekonomiskt självständigt i Sverige registrerat företag inom den mekaniska verkstadssektorn med närliggande branscher som samtidigt har ordnad ekonomi och som genom i företaget verksam person förfogar över kunnande, svarande mot de krav som verksamheten inom företaget ställer (förbundets stadgar §4). Avgiften består av en fast och en rörlig avgift som beror av företagets lönesumma, se nedan.

Associerade medlemmar är våra ordinarie medlemmars leverantörer såsom materialleverantörer, konsulter, intresseorganisationer mm.

Avgifter ordinarie medlemmar

Årliga avgifter

Fasta avgifter
till MVR 1 750:- (ej avdragsgill)
till MVR Service (avdragsgill) 7,5% av prisbasbeloppet
till lokalföreningen, varierar mellan 100 – 1 000:-

Rörlig avgift
Löneberoende avgift till MVR Service AB (avdragsgill) är 0,5% av företagets totala lönesumma, se nedan. Minsta rörliga avgift är 1 500:- och högsta rörliga avgift är 17 500:-. I medlemskapet i MVR ingår obligatoriskt medlemskap i MVR Service AB och i lokalförening

Avgifterna gäller från 2012-01-01 enligt beslut vid kongressen i maj 2010.
Den avdragsgilla avgiften (fast och rörlig avgift till MVR Service) faktureras två gånger per år, februari och augusti , med halva avgiften på varje faktura.

Prova-på-medlemskap

Ett prova-på-medlemskap gäller ett år utan automatisk förlängning. Avgiften för ett prova-på-medlemskap är kraftigt rabatterad och baseras på företagets storlek, se tabell nedan.
Vid provmedlemskap faktureras total årsavgift i förskott.

Avgiftsexempel för olika lönesummor

I tabellen nedan ges avgiftsexempel för olika lönesummor. I nedanstående kostnader ingår alla rörliga och fasta kostnader inklusive högsta lokalföreningsavgift (1 000 kr/år).

* Faktureras två gånger per år, se även ovan
** Provmedlemskap gäller 1 kalenderår utan uppsägningstid, total årsavgift faktureras i förskott.

Observera! Enligt stadgarna gäller 12 månaders uppsägningstid vid eventuellt utträde ur förbundet (gäller ej provmedlemskap).

Lönesumma (kr/år) Månadskostnad* (kr/mån) Provmedlemskap** (kr/mån)
upp till 300 000 634 417
500 000 718 417
1 000 000 822 417
1 250 000 1 030 833
1 500 000 1 134 833
1 750 000 1 238 833
2 000 000 1 343 833
2 250 000 1 447 833
2 500 000 1 551 833
2 750 000 1 655 1 250
3 000 000 1 759 1 250
3 250 000 1 863 1 250
3 500 000 och högre 1 968 1 250
Bli medlem

Avgifter associerade medlemmar

10 000:- per år för företag med en årsomsättning under 50 miljoner

15 000:- per år för företag med en omsättning mellan 50 och 100 miljoner

20 000:- per år för företag med en årsomsättning över 100 miljoner

Bli medlem