Kostnader för medlemskap i MVR

Ordinarie medlem i förbundet kan vara varje ekonomiskt självständigt i Sverige registrerat företag inom den mekaniska verkstadssektorn med närliggande branscher som samtidigt har ordnad ekonomi och som genom i företaget verksam person förfogar över kunnande, svarande mot de krav som verksamheten inom företaget ställer (förbundets stadgar §4). Avgiften består av en fast och en rörlig avgift som beror av företagets lönesumma.

Årliga avgifter.

Fasta avgifter, till MVR 1 750:- (ej avdragsgill)

till MVR Service (avdragsgill) 7,5% av prisbasbeloppet

till lokalföreningen, varierar mellan 100 – 1 000:-

Rörlig avgift, löneberoende avgift till MVR Service AB (avdragsgill) är 0,5% av företagets totala lönesumma, se nedan. Minsta rörliga avgift är 1 500:- och högsta rörliga avgift är 17 500:-. I medlemskapet i MVR ingår obligatoriskt medlemskap i MVR Service AB och i lokalförening.

Avgifterna gäller från 2012-01-01 enligt beslut vid kongressen i maj 2010.

Den avdragsgilla avgiften (fast och rörlig avgift till MVR Service) faktureras två gånger per år, februari och augusti , med halva avgiften på varje faktura.

I tabellen nedan ges avgiftsexempel för olika lönesummor. I nedanstående kostnader ingår alla rörliga och fasta kostnader inklusive högsta lokalföreningsavgift (1 000 kr/år).

* Faktureras två gånger per år, se även ovan

Observera! Enligt stadgarna gäller 12 månaders uppsägningstid vid eventuellt utträde ur förbundet.

Lönesumma (kr/år) Månadskostnad* (kr/mån)
upp till 300 000 634
500 000 718
1 000 000 822
1 250 000 1 030
1 500 000 1 134
1 750 000 1 238
2 000 000 1 343
2 250 000 1 447
2 500 000 1 551
2 750 000 1 655
3 000 000 1 759
3 250 000 1 863
3 500 000 och högre 1 968

Associerade medlemmar är våra ordinarie medlemmars leverantörer såsom materialleverantörer, konsulter, intresseorganisationer mm.

10 000:- per år för företag med en årsomsättning under 50 miljoner

15 000:- per år för företag med en omsättning mellan 50 och 100 miljoner

20 000:- per år för företag med en årsomsättning över 100 miljoner.

Stadgar för MVR

Mekaniska Verkstädernas Riksförbunds grundläggande dokument är stadgarna som styr verksamheten.