Kostnader för medlemskap i MVR

Ordinarie medlem i förbundet kan vara varje ekonomiskt självständigt i Sverige registrerat företag inom den mekaniska verkstadssektorn med närliggande branscher som samtidigt har ordnad ekonomi och som genom i företaget verksam person förfogar över kunnande, svarande mot de krav som verksamheten inom företaget ställer (förbundets stadgar §4). Avgiften består av en fast och en rörlig avgift som beror av företagets lönesumma.

Associerade medlemmar är våra ordinarie medlemmars leverantörer såsom materialleverantörer, konsulter, intresseorganisationer mm.

Årliga avgifter för ordinarie medlemmar.

Fasta avgifter
Medlemsavgift Mekaniska Verkstädernas Riksförbund – 1 750:- (ej avdragsgill)
MVR Service (avdragsgill) – 7,5% av prisbasbeloppet (+ moms)
Medlemsavgift i aktuell lokalförening, varierar mellan 100 – 1 000:-

Rörlig avgift
Serviceavgift till MVR Service AB (avdragsgill) – 0,5% av företagets totala lönesumma. Minsta rörliga avgift är 1 500:- + moms och högsta rörliga avgift är 17 500:- + moms. 

Avgifterna gäller från 2012-01-01 enligt beslut vid kongressen i maj 2010.
Den avdragsgilla avgiften (fast och rörlig avgift till MVR Service) faktureras två gånger per år, februari och augusti , med halva avgiften på varje faktura.

Årliga avgifter för associerade medlemmar

10 000:- + moms per år för företag med en årsomsättning under 50 miljoner

15 000:- + moms per år för företag med en omsättning mellan 50 och 100 miljoner

20 000:- + moms per år för företag med en årsomsättning över 100 miljoner.

Stadgar för MVR

Mekaniska Verkstädernas Riksförbunds grundläggande dokument är stadgarna som styr verksamheten.