Certifieringar

 • Auktorisationen för rostskyddsmålning. Många av våra medlemmar köper målning av en underentreprenör. För att vara trygg i att måleriföretaget vet vilka krav som ställs vid rostskyddsmålning har MVR medverkat i framtagandet av en frivillig Auktorisation i rostskyddsmålning. Vill du veta mer om vilka krav som ställs på auktoriserade företag och vilka de är klicka här.
 • Approved Galvanizer. Många av våra medlemmar köper varmförzinkning av en underentreprenör. För att vara trygg i att varmförzinkaren vet vilka krav som ställs och hur arbetet ska utföras korrekt har MVR starkt bidragit till att ta fram en frivillig certifiering som Approved Galvanizer. Vill du veta mer om vilka krav som ställs på en Approved Galvanizer och vilka de är klicka här.
 • FR2000. Allt oftare ställs krav på kvalitetscertifiering för att få lämna anbud. ISO 9000 kan vara både kostsamt och krångligt. Därför har MVR starkt bidragit till att utveckla det för små och medelstora företag anpassade verksamhetssystemet FR2000. Läs mer här!

Konkurrenskraftiga regelverk

MVR deltar i diskussioner och för fram synpunkter i rätt sammanhang och till rätt personer. I nuläget arbetar vi med följande regelverk.

 • EKS
 • EN 1090-1
 • EN 1090-2
 • AMA Hus
 • AMA Anläggning

Kompetensförsörjning

 • Arbetsmarknadsutbildning. MVR har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen. För Stålbyggare har vi utvecklat en 35 veckor lång utbildning som genomförs kontinuerligt i Stockholm, med avsikt att utöka till flera orter. Även andra yrkeskategorier är aktuella.
 • Gymnasieskolan. MVR deltar aktivt i Skolverkets programråd för Industriprogrammet.
 • Yrkeshögskoleutbildningar. MVR bidrar aktivt i ansökningar och genomförandet av Yrkeshögskoleutbildningar.