Känner du att det är svårt att få tiden att räcka till? Hur hanterar du framflyttade tidplaner från beställare? Hur löser du personalrelaterade frågor och frågor om juridik eller teknik? Hur förbättrar du kassaflödet, hur kan du få fler nya uppdrag och skriva bättre avtal med dina kunder?

Vår erfarenhet är att du som leder ett företag inom branschen bär ett stort ansvar, och har många viktiga frågor att arbeta med. Hur ska du hinna med allt du behöver göra?

Vi vet att du inte har tid eller råd att ta in hjälp av experter utifrån. Vi måste istället bli bra på att samverka och tillsammans hjälpa varandra framåt. Vi som står bakom MVR känner till branschens utmaningar. Känner du att du behöver stöd med dina frågeställningar i vardagen?

MVRs cirka två hundra medlemsföretag sitter med samma problem och utmaningar. Chansen är alltså stor att någon redan har lösningen på ditt problem. Häri ligger också den stora styrkan i MVR. Bli en del av vårt nätverk för verkstadsindustrin, inklusive svets och stålbyggnad.

Vi skapar värde tillsammans

MVR hjälper dig genom att erbjuda en plattform för samverkan mot gemensamma mål. Det är bara vi i branschen som kan lösa våra frågeställningar. Samverkan ställer krav på dig, och på MVR. Att driva och arbeta tillsammans i nätverk är nyckeln. Det gäller att skapa sig tid och strukturer för hur vi ska kunna utveckla våra företag och branschen. Men det handlar också om att kunna ge konkret hjälp när du behöver det.

För att nätverket alltid ska finnas till hands har vi en Facebookgrupp, Forum MVR – Mekaniska Verkstädernas Riksförbund, där du kan få stöd och där vi hjälper varandra med aktuella frågeställningar.

Du kan förstås också alltid kontakta MVRs kansli så hjälper vi dig.

Vår framtid

Vi börjar nu bygget av ett stort heltäckande nätverk för stålbyggare och bearbetande företag inom den mekaniska verkstadsindustrin. Tillsammans möter vi utländsk konkurrens och framtiden med hög kvalitet och effektiv produktion.